NB-logo-single

How to change the default project directory in Netbeans 8.1

0

In Windows 7 Netbeans after install as default folder for new Projects use path: c:\Users\[username]\Documents\NetBeansProjects.
Sometimes better way is to make your own path to projects (e.g. on other drive or partition). (więcej…)

Upgrade Java EE - Eclipse - 2

How to upgrade Juno to Kepler

0

W dzisiejszym poście w kilku punktach pokażę, w jaki sposób najprościej jest zaktualizować wersję Eclips’a Juno do najnowszej czyli – Kepler.

 • Zaczynamy od pobrania wersji Kepler
 • wypakowujemy pobrane archiwum do dowolnego katalogu,
 • uruchomiamy ściągniętą wersję,
 • z menu wybieramy File -> Import…
 • z katalogu Install -> From Existing Installationupgrade Java EE - Eclipse
 • w polu From application installation podajemy ścieżkę do starej wersji Eclips’a,Upgrade Java EE - Eclipse - 2
 • przechodzimy do Importu za pomocą przycisku Next,
 • po kilku dłuższych chwilach pojawi się lista z rozszerzeniami, które znalazły swój odpowiednik dla wersji Kepler oraz z takimi które nie zostaną zainstalowane. Klikamy 2x przycisk Next w celu instalacji wykrytych rozszerzeń.Upgrade Java EE - Eclipse - 3
 • Na końcu zgadzamy się, aby ponownie uruchomić IDE.

To wszystko od tego momentu możemy korzystać z najnowszej wersji, a starą można usunąć.

log4j

Jboss 7 + Log4j w oddzielnym pliku

0

Podczas pracy przy projekcie w środowisku developerskim na lokalnym serwerze z reguły nie ma problemu, aby uruchomić aplikację w trybie debugowania i w łatwy sposób zidentyfikować błąd lub nadzorować działanie procesów. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy istnieją pewne ograniczenia i jedyna możliwość przeprowadzenia testu istnieje na środowisku przed produkcyjnym tzw. staging. Dobrym przykładem takiej sytuacji może być chęć przetestowania płatności online, która do pełnego działania potrzebuje podania działających linków w celu wysłania potwierdzenia zapłaty wraz z jego weryfikacją.

(więcej…)

Java EE - Eclipse 1

JSF 2.1 + EJB 3.1 (pierwsza aplikacja)

0

We wcześniejszym wpisie pokazałem, jak w prosty sposób można skonfigurować środowisko IDE. Jeśli mamy już ten etap za sobą można przystąpić do utworzenia pierwszej działającej aplikacji wykorzystującej framework JSF2 oraz technologię EJB. Oczywiście potrzebna będzie jeszcze zainstalowana lokalnie baza danych. Ja używam MySQL, który miałem zainstalowany wraz z pakietem XAMPP (Apache + MySQL + PHP + Perl).

Zaczynamy…

(więcej…)

google-android-mascot

Eclipse Juno + Android (konfiguracja IDE)

0

Aby zacząć tworzyć aplikację na platformę Android pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zainstalowanie oraz konfiguracja środowiska programistycznego. Tutaj również jak i w przypadku aplikacji JEE posłużę się środowiskiem Eclipse.

Na samym początku trzeba mieć zainstalowane środowisko JDK (Java Development Kit) oraz JRE (Java Runtime Environment) w wersji  większej lub równej 5.
Aby to sprawdzić wystarczy w wierszu poleceń wpisać następującą komendę:

java -version

Zakładam, że powyższy warunek jest spełniony, gdyż nie jest to wpis o instalacji środowiska Java, dlatego można przystąpić do dalszej części czyli do pobrania oraz instalacji Eclipse’a.
(więcej…)

mysql

Trigger w MySQLu (przykład)

0

Czasami, podczas wykonania pewnych operacji na tabelach w bazie danych trzeba dodatkowo zaktualizować inną tabelę i/lub wykonać pewne obliczenia, za każdym razem, gdy np. dodamy nowy rekord. Nie zawsze jest możliwość realizacji powyższego zadania w kodzie aplikacji, dlatego warto zastanowić się nad użyciem triggerów.

(więcej…)

welcome to AS 7

Eclipse Juno + Jboss 7 (konfiguracja IDE)

0

Ponieważ pierwsze kroki z Javą EE mogą być nieco trudne chciałbym zaprezentować w kilku następnych tutorialach jak bezproblemowo utworzyć pierwszą w pełni działającą web aplikację bazującą na frameworku JSF 2. W tym celu użyję aktualnie najnowszej wersji środowiska IDE – Eclipse – Juno wraz z dodatkiem JBoss as tools (jeszcze do poprzedniej wersji Indigo). Jako serwer użyję JBoss w wersji 7.1.1. Jest to co prawda przerost formy nad treścią, gdyż spokojnie do osiągnięcia tego celu wystarczyłby kontener serwletów (np. Tomcat), jednak zdecydowałem się na serwer aplikacji EE, gdyż później, będę chciał dołączyć projekt EJB. Dodatkowo wydaje mi się, iż JBoss jest jednym z najczęściej wybieranych serwerów przez firmy zajmującymi się tworzeniem aplikacji JEE.

(więcej…)

java

Formatowanie daty – SimpleDateFormat

0

Jedną z najczęściej wykonywanych operacji dotyczącej daty jest zmiana sposobu jej zapisu.
Gdy utworzymy nowy obiekt typu Date, z konstruktorem domyślnym za pomocą metody toString() otrzymamy bieżącą datę i godzinę w standardowym formacie (np. Sat Mar 12 01:27:24 CET 2011). Oczywiście jest to format, z którego nie korzysta się na co dzień, dlatego też ważne jest umiejętne formatowanie obiektu Date.

Formatowanie daty może odbywać się w 2 strony:

 • gdy posiadamy obiekt Date i chcemy wyświetlić go w pożądanej formie
 • gdy posiadamy już jakiś format i chcemy utworzyć z niego obiekt daty

(więcej…)

exceptions-throwable

Obsługa wyjątków – Exception

0

Wyjątek – jest to błąd, który został wykryty w trakcie działania programu.
Podczas wystąpienia takiego błędu tworzony jest obiekt reprezentujący wyjątek, który zostaje wyrzucony metodzie, w której on wystąpił. W tej metodzie może on zostać obsłużony, lub przekazany wyżej, aż w końcu zostanie on wyłapany i obsłużony.
Na ogół wyjątki są generowane przez system wykonawczy Javy, ale istnieje także możliwość wygenerowania wyjątku przez programistę.
Jeśli nie zatroszczymy się o obsługę wyjątków, a system wykonawczy Javy go zgłosi, zostanie on dopiero przechwycony przez domyślną procedurę obsługi, która w końcowym efekcie powoduje zakończenie programu bez możliwości naprawienia błędu.
Głównym zadaniem dobrej obsługi wyjątków jest takie rozwiązanie problemu, aby dalsza część kodu nie wiedziała o jego istnieniu. (więcej…)

Go to Top