Aby zacząć tworzyć aplikację na platformę Android pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zainstalowanie oraz konfiguracja środowiska programistycznego. Tutaj również jak i w przypadku aplikacji JEE posłużę się środowiskiem Eclipse.

Na samym początku trzeba mieć zainstalowane środowisko JDK (Java Development Kit) oraz JRE (Java Runtime Environment) w wersji  większej lub równej 5.
Aby to sprawdzić wystarczy w wierszu poleceń wpisać następującą komendę:

java -version

Zakładam, że powyższy warunek jest spełniony, gdyż nie jest to wpis o instalacji środowiska Java, dlatego można przystąpić do dalszej części czyli do pobrania oraz instalacji Eclipse’a.
(więcej…)