Ponieważ pierwsze kroki z Javą EE mogą być nieco trudne chciałbym zaprezentować w kilku następnych tutorialach jak bezproblemowo utworzyć pierwszą w pełni działającą web aplikację bazującą na frameworku JSF 2. W tym celu użyję aktualnie najnowszej wersji środowiska IDE – Eclipse – Juno wraz z dodatkiem JBoss as tools (jeszcze do poprzedniej wersji Indigo). Jako serwer użyję JBoss w wersji 7.1.1. Jest to co prawda przerost formy nad treścią, gdyż spokojnie do osiągnięcia tego celu wystarczyłby kontener serwletów (np. Tomcat), jednak zdecydowałem się na serwer aplikacji EE, gdyż później, będę chciał dołączyć projekt EJB. Dodatkowo wydaje mi się, iż JBoss jest jednym z najczęściej wybieranych serwerów przez firmy zajmującymi się tworzeniem aplikacji JEE.

Pierwsze co należy zrobić to oczywiście pobrać IDE (ang. Integrated Development Environment) (Zintegrowane Środowisko Programistyczne) Eclipse oraz serwer JEE (jak już wspomniałem będzie to JBoss 7.1.1.Final.
Instalacja w obu przypadkach sprowadza się jedynie do rozpakowania archiwów w wybranych przez nas katalogach.

Podczas uruchomienia, Eclipse’a w pierwszym kroku zostaniemy poproszeni o wybór Workspace. Można zaakceptować domyślną ścieżkę lub wybrać własną. Po zatwierdzeniu ukaże się strona startowa.
Aby mieć szereg udogodnień m.in. dostęp do różnych wersji Jboss’a z poziomu IDE warto zainstalować dodatek JBoss AS tools. Robi się to w następujący sposób:

  • Help -> Eclipse Marketplace.
  • Szukamy frazy: „jboss tools
  • Install -> jBoss Tools (Indigo)
  • Zaznaczamy interesujący nas dodatek:  All JBoss Tools 3.3 (ja wybrałem wszystko :)).
  • Klikamy Next po czym następuje instalacja wcześniej wybranych składników
  • Na samym końcu należy jeszcze ponownie uruchomić IDE.

Gotowe! Od tej pory jesteśmy już w posiadaniu kompletnego środowiska do tworzenia aplikacji EE. Następnym krokiem jest konfiguracja.

Po ponownym uruchomieniu Eclipse’a, w pierwszej kolejności ustawiamy serwer JEE. Aby to zrobić należy:

  • W zakładce Servers klikamy w link „new server wizard” po czym otworzy się nowe okno „Define a New Server
  • Oczywiście wybieramy JBoss AS 7.1, a następnie Next
  • W polu Home Directory podajemy ścieżkę do katalogu głównego JBoss’a oraz można wybrać JRE na jre7
  • Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Finish po czym mamy już podpięty serwer w zakładce Servers.

W celu przetestowania czy wszystko zostało skonfigurowane pomyślnie można kliknąć prawym przyciskiem na nowopowstały serwer, po czym z menu kontekstowego wybrać Start. Spowoduje to uruchomienie JBoss’a oraz automatyczne przejście do zakładki zawierające logi – Console. Następnie w przeglądarce należy wpisać adres http://localhost:8080/. Jeśli pojawi się obrazek taki jak poniżej oznacza, iż wszystko przebiegło poprawnie i serwer jest uruchomiony.

welcome to AS 7

W następnym wpisie z kategorii Java EE dodam opis, w jaki sposób utworzyć nowy projekt bazujący na frameworku JSF 2.