Aby zacząć tworzyć aplikację na platformę Android pierwszym krokiem, który należy wykonać jest zainstalowanie oraz konfiguracja środowiska programistycznego. Tutaj również jak i w przypadku aplikacji JEE posłużę się środowiskiem Eclipse.

Na samym początku trzeba mieć zainstalowane środowisko JDK (Java Development Kit) oraz JRE (Java Runtime Environment) w wersji  większej lub równej 5.
Aby to sprawdzić wystarczy w wierszu poleceń wpisać następującą komendę:

java -version

Zakładam, że powyższy warunek jest spełniony, gdyż nie jest to wpis o instalacji środowiska Java, dlatego można przystąpić do dalszej części czyli do pobrania oraz instalacji Eclipse’a.
Z oficjalnej strony projektu Eclips wybieramy wersję Eclipse IDE for Java Developers zależną od systemu operacyjnego. Instalacja nie jest zbyt skomplikowana i polega tylko na wypakowaniu pobranego archiwum do wybranego przez nas katalogu. To wszystko, teraz można już odpalić środowisko IDE Eclipse klikając na plik eclipse.exe. Po uruchomieniu na samym początku pojawi się okno z wyborem przestrzeni roboczej. Można wybrać domyślną lub podać własną lokalizację. W obu przypadkach zatwierdzając przyciskiem OK.

eclipse-android-juno-workspace

Podczas pierwszego uruchomienia Eclipse’a pojawi się zakładka Welcome. Aby przejść do właściwej dla nas perspektywy, w której będziemy mogli pisać kod dla Androida (perspektywa Java) należy kliknąć w ikonę Go to the Workbench (patrz screen poniżej).

eclipse-gotoworkbench

Na rysunku poniżej widać już właściwą perspektywę Java. Oczywiście nie jest to zbyt interesujący widok, gdyż jest ona zupełnie pusta, ponieważ nie ma jeszcze żadnego projektu.

Java - Eclipse

 

Kolejnym krokiem, który teraz wykonamy będzie pobranie i instalacja Android SDK.

Środowisko Android SDK dostępne jest na stronie domowej Androida pod następującym linkiem:

http://developer.android.com/sdk/index.html

Aby pobrać SDK (wersja instalacyjna), klikamy na listę rozwijalną: DOWNLOAD FOR OTHER PLATFORMS, z tabeli zawierającej SDK Tools Only wybieramy pakiet android-sdk_r21.1-windows.zip (na screenie poniżej znajduje się na nim kursor myszy).

Android SDK download

Gdy już zostanie pobrane archiwum, rozpakowujemy go do dowolnego miejsca na naszym dysku, a następnie w jego katalogu głównym uruchamiamy plik SDK Manager.exe, który to spowoduje otwarcie okna Android SDK Manager. W tym momencie należy się zastanowić na jakie telefony będziemy chcieli pisać aplikacje. Jeśli nie chcemy pisać aplikacji tylko dla siebie tzn. tylko pod swoją wersję Androida zainstalowaną na telefonie, warto odwiedzić stronę http://developer.android.com/about/dashboards/index.html na której to znajdują się różne statystyki odnośnie wykorzystywanych wersji platformy Android. Jak widać na poniższym screenie 1 Maja 2013 roku najczęściej występującą wersją androida jest Gingerbread (aż 38%), drugie miejsce zajmuje Ice Cream Sandwich z 27,5% a zaraz za nim Jelly Bean posiadając 26.1%.

Dashboards Android Developers

Warto powyższe statystyki wziąć pod uwagę wybierając API do zainstalowania z Menagera SDK. Oczywiście w razie potrzeby zawsze można potrzebne pakiety doinstalować (lub odinstalować). Na poniższym rysunku jest pokazane okno Menagera SDK wraz z niektórymi pakietami.

Android SDK Manager

Po wybraniu pakietów zatwierdzamy przyciskiem Install (trochę to potrwa…).

Ostatnim już krokiem do osiągnięcia tytułowego celu, a więc do skonfigurowania IDE zostało nam dodanie do Eclipsa pluginu ADT (Android Development Tools), który bardzo ułatwi nam tworzenie w wygodny sposób aplikacji Android z poziomu Eclipse.

Robi się to analogicznie tak jak w przypadku pluginu „jboss tools”, który został opisany tutaj, z uwzględnieniem drobnej różnicy: (oczywiście mamy już otwartego Eclipsa)

 • Help -> Eclipse Marketplace.
 • Szukamy frazy: „adt
 • Install -> Android Development Tools for Eclipse (patrz screen)

  Java - Eclipse ADT

 • Zaznaczamy górny checkbox (w celu wybrania wszystkich opcji)

  Java - Eclipse ADT confirm

 • Klikamy Next po czym następuje instalacja wcześniej wybranych składników
 • Na samym końcu należy już tylko ponownie uruchomić IDE.

Pozostaje nam już tylko dodać poprzednio zainstalowane SDK Android do Eclipse’a. Aby to zrobić należy wykonać:

 • W menu Window wybrać Preferences
 • Z lewej strony wybrać zakładkę Android
 • W polu SDK Location podać ścieżkę, która zawiera Android SDK (czyli ten katalog, który posiada plik do uruchomienia Android SDK Manager).

  Java - Eclipse SDK Location

Gotowe!! Środowisko jest już w pełni skonfigurowane do tworzenia aplikacji na platformę Android!

W następnym wpisie z kategorii Android (na który już teraz zapraszam) utworzymy pierwszą, własną i co najważniejsze działającą aplikację. 🙂